Trykkluft tørkere - adsorpsjonstørkere

Adsorpsjonstørkere er utbredt og en vel gjennomprøvd teknologi for tørking av trykkluft.
Disse kan tørke ned til -80ºC i trykk duggpunkt og med ulike former for tørkestoff og regenererings type.
Vi tar for oss de vanligste typene som er en tørker på -40ºC med aktivt alumina i varm eller kald utgave

Adsorbsjonstørkere
Adorbsjonstørkere gir tørr trykkluft og eliminerer risikoen for forurensning og bakterievekst fra
gjenværende vanndamp inneholdt i trykkluften. Duggpunkt fra -20 ° C til -70 ° C, avhengig av
applikasjoner
Dette er en tørker som garanterer levering av tørr, ren luft og som tilfredsstiller selv de mest
følsomme bruksområdene.
Kompakte kaldregenererte tørkere gjør det enkelt å installere i et industrianlegg, eller i nærheten av
en arbeidsstasjon som krever spesifikke luftbehandlinger.
Varmregenererte tørkere til større applikasjoner med mange styrings løsninger som kan tilpasses
ethvert krav.
Dette er løsninger for de mest krevende forhold rundt luftbehandling.
Adsorpsjonstørkere består av to såkalte tørkertårn der absorpsjons-tørke prinsippet er basert på et
tørkemateriales evne til å adsorbere vanndamp i trykkluften.
Tørketårnene skifter side da et tårn har et så høyt fukt innhold at det ønskede krav til tørrhet er i
fare. Det andre tårnet som det skiftes til, er i samme perioden blitt regenerert og har derfor så tørt
tørkestoff at det er istand til å motta fuktig luft i avsatt tidsperiode eller da trykkduggpunkt styring
styrer over til det tørre tårnet.
Tørkere beregnes utifra :

  • Krav til tørrhet
  • Kjent mengde trykkluft
  • Kjent maksimal inngangstemperatur fra kompressorene
  • 100 % relativ fuktighet fra kompressorer
  • Omgivelses temperatur

Under tørkefasen adsorberes vanndamp inn i overflaten av tørkemiddelet i det ene tårnet. Samtidig
renses det andre tårnet av en liten mengde tørket luft som passerer over det våte tørkemiddelet.
Dette prinsippet kalles for kaldregenererte tørkere. Hvis det er snakk om større kvantiteter trykkluft
kan denne løsningen kreve for mye trykkluft til regenerering og således koste for mye. Da skal det
vurderes om en såkalt varmregenerert tørker der et internt varmebatteri eller ekstern vifte er å
foretrekke.
Tårnskifte kan foregå på to måter.
Enten styres skifte av tårn av klokka. Da går den på tid og er godt egnet der forbruks mønster er
svært konstant og det grunnlaget man har beregnet den utifra fylles godt.

Beregning for dette har som grunnlag :

  • Kompressor kapasitet
  • Inngangs temperatur på trykkluften inn i tørker
  • Omgivelses temperatur.
  • Trykk Bar(e) eller bar g som begge har samme betydning .
  • 100 % relativ fuktighet

Alternativ styringsløsning er en såkalt trykkduggpunkt styring. Den føler alltid på trykkduggpunktet
og skifter ikke tårn før tørker massen er såpass fuktig at den ikke klarer å levere tørr nok trykkluft
iht de krav man har satt som grenssnitt.
Dette er en løsning med god fortjeneste der forbruket er varierende.
Etter tørking blir fuktigheten ventilert ut og bort og helst et godt stykke fra kompressorenes
innsugssystem og aller helst ut i atmosfæren.

Før en adsorpsjonstørker bør det benyttes koalescentfilter / høyeffektiviserende koalescentfilter som
fjerner smuss og olje og beskytter tørkemiddelet mot forurensninger som vil medføre et sikrere resultat samt en øket levetid for tørker massen.
Etter tørker vil det komme støv fra tørker massen og bør filtreres gjennom et støvfilter som
eliminerer tørkestøv ut på nettet .
Øvrige filtrerings krav må tilpasses det luften skal brukes til.
Adsorpsjonstørkere fjerner ikke Nox og må hensyntas der dette kan medføre fare for liv og helse.
Med en adsopsjons tørker kan man imidlertid benytte filtre som fjerner Nox g dette må det gis
opplysninger om ifm en forespørsel.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×