Loggersystem for luft- og energiforbruk

AMA Trykkluft AS har nylig utviklet et nytt system for logging av faktisk luft og energiforbruk, dette systemet er merke- /fabrikk uavhengig og vi tilbyr nå forbruksmålinger til alle med eksisterende kompressoranlegg, etter endt logging vil du motta en rådatafil med alle resultater.

Helt unikt er at kunde vil eie måledataene og de ulike målepunktene kan ettergåes/ kontrolleres.

Hva skjer under en forbruksmåling?

AMA Trykkluft AS kobler opp måleutstyret til kompressoranlegget som skal måles. Det settes inn en forhåndskalibrert sensor-løsning inn i lufttrømmen som takler variasjoner mellom 0,12m3/min til 12m3/min +/-3%.

Sensoren kan plasses slik at man får optimal oversikt over forbruk på nettet, eller produksjon av trykkluft fra kompressoren.

Loggersystemet kan også brukes for å fange opp periodisk hendelser. Da kan du få ut nøyaktig data på når hendelsene oppstår og omfanget av disse.

Hvorfor foreta en forbruksmåling?

Informasjonen fra forbruksmålingen forteller mye og gir eier av trykkluftanlegget en god oversikt over både lure investeringer og mulige besparelser:

1. Ny kompressor ? Da kan det være en fordel å vite hvilken kompressor(er) som vil gå mest økonomisk.
2. Utvide/ endre produksjon ? Er det trykkluft nok ?
3. Driftsoptimalisering, kanskje du ikke trenger en større kompressor, men heller en ny trykktank eller justeringer av utstyret ditt.
4. Lekkasjer ? Finne ut hvor mye kapasitet og energi som kastes bort på lekkasjer.
5. Står kompressoren og går når det ikke er produksjon ?

Hvordan spare penger i trykkluftanlegget ?

1. Tette lekkasjer.
2. Hindre tomgangskjøring.
3. Fjerne trykkfall og flaskehalser
4. Varmegjenvinning, bruke varmen til lokaler/produksjon (luft/luft - luft/vann - olje/vann etc)
5. Korrekt dimensjonering av anlegget

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×