typer kompressorer

I denne artikkelen vil vi skrive litt om de ulike typene kompressorer og fordeler ulemper med de forskjellige. Samt hva de typisk er egnet for

Skruekompressorer med oljeinnsprøytning
I væskeinnsprøytede skruekompressorer kjøles trykkluften med en olje direkte inn i kompressor elementet mellom skruene. Oljen sirkulerer i et sluttet system mellom (1) Væskebeholder, (2) Kjøler, (3) Skrue-enhet og blandes med luften før kompresjon. Kompressorens arbeidstemperatur er varierende, men med en luftkjølt maskin og omgivelses temperaturer på ca. 20-25ºC så holder den derfor omkring 80°C uansett belastning og trykk.
En skruekompressor skal ikke ha drifts temperaturer mye lavere enn dette da det ellers kan akkumuleres vann i oljen.
Trykkluften er relativt kald og kan enkelt foredles til kondensfri trykkluft og også på en økonomisk måte foredles videre til teknisk oljefri trykkluft med lavere oljeinnhold enn i vanlig atmosfærisk luft vi puster til daglig.
Blant rotasjonskompressorene er dette en populær løsning ettersom det er mange produsenter på markedet og teknologien er moden. Men vær obs på at det innenfor denne typen kompressorer igjen er ulike varianter som er spisset mot spesifikke bruksområder. Det er for eksempel forskjell på en kompressor som skal startes et par ganger om dagen noen ganger i uken, kontra en kompressor som skal gå i døgnskift!
De brukes gjerne i middels til store verksteder og i industrien generelt samt i mobile anlegg

Skruekompressorer med vanninnsprøytning
Vanninjiserte kompressorer er som regel i mono-skrue utførelse. Den har én rotor, med en disk på hver side som skrus inn og ut på rotoren etterhvert som den dreier. En mono-skrue kan best beskrives som en hybrid av lamell og skrue. Her har vannet erstattet funksjonen til oljen. Til tross for at luftfilteret renser luften som suges inn blir noe forurensninger akkumulert over tid. Derfor er disse maskinene utrustet med avansert vannrensningsutstyr, som benytter både filtrering og omvendt osmose. Dette er en maskin som er oljefri og produserer trykkluft tilnærmet fri for hydrokarboner. Behovet for filtrering av olje etter en vaninjisert kompressor er derfor beskjedent. Luften er derimot fuktig og må tørkes for å kunne benyttes i de applikasjonene denne typen brukes til.
Trykkluften blir produsert ved lave temperaturer og faren for at det dannes uønskede kjemiske forbindelser er liten, eller tilnærmet null.
Vanlige bruksområder er typisk pharma, næringsmiddel eller sykehus. 

Oljefrie skruekompressor
Den oljefrie skrukompressoren komprimerer luften via en gearstyrt kompresjons løsning og temperaturer i kompressor elementet blir ofte rundt 200°C allerede ved et arbeidstrykk på 3 barg . Oljefrie skruekompressorer for normal industri-lufttrykk (Ca 7 barg) må derfor komprimere luften i to trinn med kjøling og drenering av kondensvann av trykkluften mellom trinnene.
Den oljefrie skrukompressoren egner seg for både til periodisk (Intermittent) og til kontinuerlig drift.
Driftsøkonomien har sin beste driftsløsning ved kontinuerlig drift og høy belastningsgrad (opptil 100
%). Med moderne teknologi, som for eksempel turtallsregulering, kan en oljefri skrukompressors energiforbruk, ved lavt eller varierende trykkluftsbehov, reduseres betydelig sammenliknet med tidligere teknologi.
De høye temperaturene i en oljefri kompressor medfører at reaktive stoffer oksiderer og danner uønskede kjemiske forbindelser. Hydrokarboner som ikke er omdannet til oksider eller andre forbindelser må filtreres bort.
Typiske bruksområder er sykehus, næringsmiddel

Turbo-kompressor
Gjerne også kjent som sentrifugalkompressor. Denne fungerer på samme måten som en turbo man kanskje kjenner best fra bil-verdenen. Det er her rett og slett et skovelhjul som roterer med så høy hastighet at luftens slynges ut langs skovlene og det påfølgende undertrykket på skovel tippen trekker ny luft inn som så slynges ut osv.
Dette er en de mest energieffektive kompresjonsmetodene man har i industrien. Turbo-kompressorenes store fortrinn er energieffektiviteten, store volumkapasitet og de er trygge ved komprimering av gasser.
Typiske bruksområder er smelteverk, papirindustri, reduksjon i gruveindustrien, store lakkeringsanlegg.

Lamell kompressor
Noen kjenner også denne som rotasjonsstempel kompressor. Mens en skruekompressor har en asymetrisk / vridd profil er lamellkompressoren helt aksial med lameller som slynges ut av rotasjonskreftene fra en eksentrisk aksling og da suger inn luften der volumet blir stort og komprimerer etterhvert som akslingen dreier. Animasjonen under er best egnet til å forkklare prinsippet. Lamelkompressorer er i noen markeder fullstendig enerådene. Særlig innenfor systemer med trykk rundt 3-4 bar og der kompressorene kun stoppes en eller to ganger i året. De er som regel oljesmurt og lamellene glir da på en oljefilm uten at metallet har kontakt med hverandre. Ettersom dette stort sett er direktekoblede kompressorer med lavt turtall gir det lite slitasje på lagring. Dette gjør at enkelte leverandører ikke benytter kulelager, men glidelager som er nærmest uslitelig. Energieffektiviteten på lamellkompressor er helt i toppsjiktet og ettersom det er maskiner som går best ved hard og vedvarenden belastning så er de også populære i mange industribedrifter. Kravet til etterbehandling for å foredle trykkluften er lik som for en oljesmurt skruekompressor.
Kompressorene er sårbare for vann i oljen og anbefales ikke til sporadisk bruk, med mindre man sørger for at de oppnår riktig arbeidstemperatur.

Relaterte varer

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×